RECETOX EDUCATION | Nově vyhlášené práce

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUNově vyhlášené práce

Nově vyhlášené práce

Centrum vypisuje pravidelně řadu nových témat pro bakalářské, diplomové a disertační práce v oborech Ekotoxikologie, Chemie životního prostředí a Matematická biologie (pouze DP a BP). Přehledy nově vypsaných témat jsou k dispozici v příslušných balících v rozpisech studentů na is.muni.cz. Tam lze také zjistit, zda je již téma obsazené či stále volné a v případě zájmu se k tématu zapsat. Při zájmu o více detailů k jednotlivým tématům kontaktujte jejich vedoucí uvedené v rozpisech.

Nově vypsaná témata (nutné přihlášení do is.muni):

Bakalářské práce z chemie (zaměřené na Chemii životního prostředí) (BP_ChZP)

Diplomové práce z Chemie životního prostředí (DP_ChZP)

Disertační práce z Chemie životního prostředí (Disp_CHZP)

Bakalářské práce z Ekotoxikologie (BP_Etox)

Diplomové práce z Ekotoxikologie (DP_Etox)

Disertační práce z Ekotoxikologie (Disp_Etox)

 

Harmonogram vyhlašování nových studentských témat:

  • Témata bakalářských prací pro obor Ekotoxikologie - začátek školního roku (obvykle do konce září) pro 3. ročník
  • Témata bakalářských prací pro obor Chemie (s tématikou životního prostředí) - konec kalendářního roku pro 3. ročník; lze doporučit si podobné téma zapsat jako tzv. studentský projekt již na začátku 3. ročníku
  • Témata diplomových prací pro obor Ekotoxikologie - začátek školního roku (obvykle do konce září) pro 1. ročník navazujícího studia
  • Témata diplomových prací pro obor Chemie životního prostředí - začátek školního roku (obvykle do konce září) pro 1. ročník navazujícího studia
  • Témata doktorských prací z Ekotoxikologie a Chemie životního prostředí - únor a březen při vyhlášení přihlášek do doktorských studijních programů
Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí