RECETOX EDUCATION | Archiv seminářů od podzimu 2018

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUArchiv seminářů od podzimu 2018

Archiv seminářů od podzimu 2018

Podzim 2018

Termín

Téma

04/10/2018 Doc. Šimek: Školení provozu budovy A29 a bezpečnosti práce v laboratořích Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
11/10/2018 Interaktivní případová studie - environmentální problém a jeho řešení - zadání (Mgr. Škulcová)
18/10/2018 Interaktivní případová studie - environmentální problém a jeho řešení - prezentace výsledků práce studentů (Mgr. Škulcová)
25/10/2018 dr. Jiří Novák (RECETOX): Práce s vědeckou literaturou: Jak citovat a jaké nástroje k tomu používat.
01/11/2018

Doc. Hofman: Interaktivní aktivita - Environmentální problém – učení se odborné prezentaci a diskusi - zadání a příprava - prezentace úvodní

Bc. Tomáš Cimr: Alpské ledovce z hlediska změny klimatu a výskytu POPs v prostředí

08/11/2018

Miniworkshop on nanopesticides

prof. Renato Grillo (USP, Brasil): Nanotechnology applied to encapsulation of pesticides

dr. Melanie Kah (UNIVIE, Austria): Applications of nanotechnology to plant protection: Can we assess the new risk and benefits?

doc. Jakub Hofman (RECETOX): New project on nanopesticide research at RECETOX

15/11/2018

Doc. Hofman: Interaktivní aktivita - Environmentální problém – učení se odborné prezentaci a diskusi - prezentace a diskuse - výsledky skupin

Bc. Tomáš Koláček: Administrativní fungování velké vědecké instituce RECETOX

22/11/2018 Komunikace odborného tématu (= představení tématu své DP) formou kulatého stolu: 1) každý představí téma/cíl své DP (max 3 min bez pomůcek, powerpointu apod), 2) dva povinné dotazy, 3) dvě krátké odpovědi. Hodnotí se srozumitelnost, odbornost, odpovědi na dotazy, kvalita položených dotazů.
29/11/2018 odpadá
06/12/2018 Ing. Jitka Jedličková, ÚKZÚZ: Povolování přípravků na ochranu rostlin prezentace
13/12/2018 odpadá

 

 

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí