RECETOX EDUCATION | Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí

Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MU

Jak se zapojit

Jednou z hlavních metod inovace environmentální výuky (zejména v rámci klíčové aktivity 3) je nezůstat limitovaní pouze na vlastní síly pracovišť PřF MU, ale zapojit do výuky i odborníky z praxe. Postupně chceme vytvořit platformu pro environmentální výuku – síť odborníků a pracovišť, které spolupracují na tom, aby se environmentálně zaměřená výuka na PřF MU zkvalitnila. Základ této platformy tvoří partneři projektu, ale máme velký zájem i o další spolupracující odborníky a instituce. Projekt je zaměřen na cílovou skupinu studentů vysokých škol (zejména MU) a také formou propagace na skupinu studentů středních škol. Zapojení obou těchto skupin je velmi vítáno a očekáváno.

Do projektu se můžete zapojit i Vy! Jak?

  • Jste-li odborník z praxe zabývající se problematikou životního prostředí a máte chuť obohatit vzdělání studentů PřF MU o Vaše zkušenosti a expertízu, kontaktujte nás. Rádi zapojíme vaše know-how do výuky pro zvýšení její kvality a plnosti záběru. Můžete připravit odborný seminář či se zapojit přímo do výuky některého z předmětů. Můžete se také účastnit pracovních workshopů projektu. Spolupráce bude finančně honorována.
  • Jste-li pracovník instituce zabývající se problematikou životního prostředí a máte možnost nabídnout našim studentům či pedagogům zajímavé exkurze či stáže, na kterých si zvýší své vzdělání o praktické zkušenosti, kontaktujte nás. Stejně tak nás kontaktujte, máte-li zájem o šikovného studenta, který u vás bude realizovat bakalářskou, diplomovou, či doktorskou práci. Vaše spolupráce bude finančně honorována.
  • Jste-li pedagogem či studentem střední školy a rádi byste se dozvěděli více o environmentálně zaměřené výuce na PřF MU, kontaktujte nás a domluvíme se na formě, jakou to provedeme. V úvahu přichází vaše exkurze u nás, den otevřených dveří, zvaná přednáška našich odborníků pro studenty středních škol, zprostředkování středoškolské odborné činnosti apod.

Kontaktujte nás i v případě, že máte zájem o více informací o projektu, o našich aktivitách, či pokud máte jakékoliv podněty a připomínky. Těšíme se na kontakt s Vámi!

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
OPVK - RECETOX EDUCATION