RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Epidemiologické analýzy dat onkologických pacientů se zaměřením na modelování časových trendů (aplikace na diagnózu rakoviny prsu)

Student: Lucie Neuvirtová

Školitel: RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.

Rok: 2006

Odkaz na IS.MUNI.CZ: Http://is.muni.cz/th/64137/prif_m/

Obor: Matematická biologie


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí