RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Zhodnocení lesnické typologické databáze - analýza vztahů mezi lesní vegetací a stanovištěm

Student: Tereza Kalábová

Školitel: Mgr. Klára Komprdová, Ph.D.

Rok: 2011

Odkaz na IS.MUNI.CZ: Http://is.muni.cz/th/222879/prif_m/

Obor: Matematická biologie


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí