RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Studie procesu těkání organochlorových polutantů z půd

Student: Šárka Vokounová

Školitel: Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.

Rok: 2001

Odkaz na IS.MUNI.CZ: 

Obor: Chemie životního prostředí


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí