RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Kontaminace vydry říční (Lutra Lutra) polychlorovanými bifenyly a organochlorovými pesticidy na území západní Francie

Student: Petra Přibylová

Školitel: RNDr. Alena Ansorgová, Ph.D.

Rok: 2002

Odkaz na IS.MUNI.CZ: 

Obor: Chemie životního prostředí


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí