RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Stanovení rozdělovacích koeficientů n-oktanol-voda a vzduch-voda pro vybrané persistentní organické polutanty v reálných vodách

Student: Martina Kobližková

Školitel: Prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.

Rok: 2004

Odkaz na IS.MUNI.CZ: 

Obor: Chemie životního prostředí


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí