RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Studium perzistentních organických polutantů vázaných na prachové částice v atmosféře - jejich distribuce, osud a efekt

Student: Linda Landlová

Školitel: Prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.

Rok: 2008

Odkaz na IS.MUNI.CZ: Http://is.muni.cz/th/106244/prif_m/

Obor: Chemie životního prostředí


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí