RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MU



Témata studentských prací

Stanovení alkylfenolů v environmentálních matricích

Student: Marta Seifertová

Školitel: Doc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc.

Rok: 2012

Odkaz na IS.MUNI.CZ: Http://is.muni.cz/th/270383/prif_m/

Obor: Chemie životního prostředí


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí