RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Problematika těsnění skládek a výluhových vod ve vztahu k rizikům vyplývajícím z kontaminace životního prostředí při úniku skládkových vod

Student: Miroslav Malý

Školitel: RNDr. Jan Pokorný, CSc.

Rok: 2000

Odkaz na IS.MUNI.CZ: 

Obor: Ekotoxikologie


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí