RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Metodická standardizace kinetických testů substrátem indukované respirace u kontaminovaných půd

Student: Kateřina Skřivanová

Školitel: Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Rok: 2001

Odkaz na IS.MUNI.CZ: 

Obor: Ekotoxikologie


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí