RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Komplexní ekologické hodnocení toků Nedvědička a Rožínka v oblasti útlumu těžby uranu

Student: Vojtěch Řezníček

Školitel: Doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D.

Rok: 2003

Odkaz na IS.MUNI.CZ: 

Obor: Ekotoxikologie


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí