RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Hodnocení dopadu programů screeningu zhoubných nádorů

Student: Ondřej Ngo

Školitel: RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.

Rok: 2014

Odkaz na IS.MUNI.CZ: https://is.muni.cz/th/356747/prif_m

Obor: Matematická biologie


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí