RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Extrakce a zkoncentrování PANH metodou SPME

Student: Jan Brulík

Školitel: doc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc.

Rok: 2008

Odkaz na IS.MUNI.CZ: http://is.muni.cz/th/85061/prif_m/

Obor: Chemie životního prostředí


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí