RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Frakcionace semivolatilních organických látek ve vzorcích ovzduší

Student: Hana Lišková

Školitel: prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.

Rok: 2010

Odkaz na IS.MUNI.CZ: http://is.muni.cz/th/175647/prif_m/

Obor: Chemie životního prostředí


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí