RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Vliv zimního chemického ošetření silnic na mikrobiální společenstvo okolních půd

Student: Eva Trávníčková

Školitel: doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.

Rok: 2011

Odkaz na IS.MUNI.CZ: http://is.muni.cz/th/211538/prif_m

Obor: Ekotoxikologie


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí