RECETOX EDUCATION | Možnosti propojení výsledků genomických experimentů s gene ontology online databázemi pro tvorbu metabolických sítí.

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Zakoncentrování polycyklických aromatických dusíkatých heterocyklů metodou SPE

Student: Jana Margetínová

Školitel: doc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc.

Rok: 2005

Odkaz na IS.MUNI.CZ: 

Obor: Chemie životního prostředí


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí