RECETOX EDUCATION | Toxicita xenobiotik zprostředkovaná přes jaderné receptoryRECETOX EDUCATION | Toxicita xenobiotik zprostředkovaná přes jaderné receptory

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Experimentální využití biochemických markerů u modelových obratlovců

Student: Jana Lebedová

Školitel: Mgr. Klára Hilscherová, Ph.D.

Rok: 2013

Odkaz na IS.MUNI.CZ: Https://is.muni.cz/th/324486/prif_m/

Obor: Ekotoxikologie


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí