RECETOX EDUCATION | Studium ekotoxikologických vlastností s využitím screeningových testů genotoxicityRECETOX EDUCATION | Studium ekotoxikologických vlastností s využitím screeningových testů genotoxicity

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Sinicové toxiny ve vodárenství – výskyt, eliminace a zdravotní rizika.

Student: Jan Sadílek

Školitel: RNDr. Pavel Babica, Ph.D.

Rok: 2013

Odkaz na IS.MUNI.CZ: Https://is.muni.cz/th/270565/prif_m/

Obor: Chemie životního prostředí


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí