RECETOX EDUCATION | Endokrinní disrupce v životním prostředí – experimentální modely a hodnoceníRECETOX EDUCATION | Endokrinní disrupce v životním prostředí – experimentální modely a hodnocení

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Úroveň a zdroje difuzní kontaminace lesních půd persistentními organickými polutanty

Student: Lukáš Romanský

Školitel: Ing. Milan Sáňka, Dr.

Rok: 2013

Odkaz na IS.MUNI.CZ: Https://is.muni.cz/th/327885/prif_m/

Obor: Chemie životního prostředí


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí