RECETOX EDUCATION | Metody hodnocení distribuce organických polutantů vprostředíRECETOX EDUCATION | Metody hodnocení distribuce organických polutantů vprostředí

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Analytické metody pro studium obsahu estrogenů v krevní plazmě

Student: Mirka Onderková

Školitel: Doc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc.

Rok: 2013

Odkaz na IS.MUNI.CZ: Https://is.muni.cz/th/342786/prif_m/

Obor: Chemie životního prostředí


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí