RECETOX EDUCATION | Separace a stanovení polycyklických aromatických dusíkatých heterocyklů a jejich směsí s polycyklickými aromatickými uhlovodíkyRECETOX EDUCATION | Separace a stanovení polycyklických aromatických dusíkatých heterocyklů a jejich směsí s polycyklickými aromatickými uhlovodíky

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Vlastnosti, výskyt a metody stanovení nových typů zpomalovačů hoření v prostředí

Student: Zuzana Bílková

Školitel: Ing. Šimon Vojta, Ph.D.

Rok: 2013

Odkaz na IS.MUNI.CZ: Https://is.muni.cz/th/309573/prif_m/

Obor: Chemie životního prostředí


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí