RECETOX EDUCATION | Fotolabilní biologicky aktivní sloučeninyRECETOX EDUCATION | Fotolabilní biologicky aktivní sloučeniny

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Rizikové skóre pro roční mortalitu a výskyt závažných kardiovaskulárních příhod u pacientů hospitalizovaných po akutním srdečním selhání

Student: Eva Jakubcová

Školitel: RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.

Rok: 2013

Odkaz na IS.MUNI.CZ: Https://is.muni.cz/th/323970/prif_m/

Obor: Matematická biologie


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí