RECETOX EDUCATION | Využití chvostoskoků pro prediktivní a retrospektivní hodnocení rizik v půděRECETOX EDUCATION | Využití chvostoskoků pro prediktivní a retrospektivní hodnocení rizik v půdě

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Modelování čištění komunálních odpadních vod

Student: Anna Gardavská

Školitel: Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.

Rok: 2013

Odkaz na IS.MUNI.CZ: Https://is.muni.cz/th/270249/prif_m/

Obor: Matematická biologie


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí