RECETOX EDUCATION | Modelování environmentální distribuce persistentních polutantůRECETOX EDUCATION | Modelování environmentální distribuce persistentních polutantů

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Multirezoluční výběr příznaků pro rozpoznávání v obrazech mozku z magnetické rezonance

Student: Petr Dluhoš

Školitel: Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.

Rok: 2013

Odkaz na IS.MUNI.CZ: Https://is.muni.cz/th/269281/prif_m/

Obor: Matematická biologie


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí