RECETOX EDUCATION | Fotochemie organických polutantů ve sněhuRECETOX EDUCATION | Fotochemie organických polutantů ve sněhu

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Endokrinně disruptivní potenciál metabolitů sinic a řas

Student: Tereza Procházková

Školitel: RNDr. Kateřina Nováková, Ph.D.

Rok: 2013

Odkaz na IS.MUNI.CZ: https://is.muni.cz/th/324068/prif_m_b1/

Obor: Ekotoxikologie


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí