RECETOX EDUCATION | Optimalizace matematického řešení environmentálních distribučních modelů polutantů, jejich stability, citlivosti a nejistotRECETOX EDUCATION | Optimalizace matematického řešení environmentálních distribučních modelů polutantů, jejich stability, citlivosti a nejistot

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Interakce rozpuštěné organické hmoty s dioxinově aktivními polutanty

Student: Josef Ospalík

Školitel: RNDr. Mgr. Michal Bittner, Ph.D.

Rok: 2013

Odkaz na IS.MUNI.CZ: https://is.muni.cz/th/269509/prif_m/

Obor: Ekotoxikologie


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí