RECETOX EDUCATION | Ekotoxikologie, kontaminace a bioindikace v malých vodních tocíchRECETOX EDUCATION | Ekotoxikologie, kontaminace a bioindikace v malých vodních tocích

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Nové metody pro hodnocení etmosférických hladin perzistentních organických polutantů


New methods for assessment of the atmospheric levels of persistent organic pollutants


Student: Jiří Kalina

Školitel: Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.

Rok: 2017

Obor: Chemie životního prostředí


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí