RECETOX EDUCATION | Vliv zimního chemického ošetření silnic na mikrobiální společenstvo okolních půdRECETOX EDUCATION | Vliv zimního chemického ošetření silnic na mikrobiální společenstvo okolních půd

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Organické látky nově zařazené nebo navrhované na seznam Stockholmské úmluvy: metody jejich vzorkování, stanovení a analýzy rizik


Emerging pollutants: their sampling, determination and risk assessment


Student: Ondřej Audy

Školitel: Doc. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.

Rok: 2010

Obor: Chemie životního prostředí


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí