RECETOX EDUCATION | Vlastnosti, výskyt a stanovení polycyklických aromatických heterocyklů ve volném ovzdušíRECETOX EDUCATION | Vlastnosti, výskyt a stanovení polycyklických aromatických heterocyklů ve volném ovzduší

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Bioinformatická analýza a design halogenalkandehalogenas


Bioinformatic analysis and design of haloalkane dehalogenases


Student: Eva Chovancová (Šebestová)

Školitel: Prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr.

Rok: 2011

Obor: Chemie životního prostředí


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí