RECETOX EDUCATION | Studium bioakumulace POPs na modelových organismech v terestrickém prostředíRECETOX EDUCATION | Studium bioakumulace POPs na modelových organismech v terestrickém prostředí

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Fotochemie persistentních látek v tuhých matricích


Photochemistry of persistent chemicals in solid matrices


Student: Nina Matykiewiczová

Školitel: Prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D.

Rok: 2007

Obor: Chemie životního prostředí


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí