RECETOX EDUCATION | Fyzikální a chemické procesy v přírodním sněhuRECETOX EDUCATION | Fyzikální a chemické procesy v přírodním sněhu

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Genotoxicita polyaromatických sloučenin v jaterních progenitorových buňkách


Genotoxicity of polyaromatic compounds in liver progenitor cells


Student: Soňa Marvanová

Školitel: RNDr. Miroslav Machala, CSc.

Rok: 2009

Obor: Chemie životního prostředí


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí