RECETOX EDUCATION | Distribuce POPs mezi biotické a abiotické složky akvatického prostředíRECETOX EDUCATION | Distribuce POPs mezi biotické a abiotické složky akvatického prostředí

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Genotoxické a negenotoxické působení polycyklických aromatických uhlovodíků na oválné jaterní buňky in vitro


Genotoxic and nongenotoxic effects of polycyclic aromatic hydrocarbons on oval hepatic cells in vitr


Student: Lenka Švihálková Šindlerová

Školitel: Prof. RNDr. Alois Kozubík, CSc.

Rok: 2010

Obor: Chemie životního prostředí


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí