RECETOX EDUCATION | Indikátory pro odhad zdrojů kontaminace prostředí polyaromatickými uhlovodíkyRECETOX EDUCATION | Indikátory pro odhad zdrojů kontaminace prostředí polyaromatickými uhlovodíky

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Fluorescenční metody pro stanovení biomasy fytoplanktonu: aplikace v laboratorních a terénních studiích

Student: Jakub Gregor

Školitel: Prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.

Rok: 2005

Obor: Chemie životního prostředí


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí