RECETOX EDUCATION | Studium biodostupnosti POPs v terestrickém prostředíRECETOX EDUCATION | Studium biodostupnosti POPs v terestrickém prostředí

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Deriváty aromatických uhlovodíků ve složkách životního prostředí

Student: Miroslav Ciganek

Školitel: RNDr. Miroslav Machala, CSc.

Rok: 2005

Obor: Chemie životního prostředí


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí