RECETOX EDUCATION | Podíl pevných částic z dopravy působících na zdraví člověkaRECETOX EDUCATION | Podíl pevných částic z dopravy působících na zdraví člověka

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

In vitro toxikologie nových xenobiotik - role jaderných receptorů


In vitro toxicology of new xenobiotics - the role of nuclear receptors


Student: Jaroslav Janošek

Školitel: Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.

Rok: 2006

Obor: Chemie životního prostředí


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí