RECETOX EDUCATION | Retrospektivní hodnocení zdravotních rizik plynoucích z přítomnosti polutantů v ovzdušíRECETOX EDUCATION | Retrospektivní hodnocení zdravotních rizik plynoucích z přítomnosti polutantů v ovzduší

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Environmentální a ekotoxikologické aspekty sinicových toxinů - microcystinů


Environmental and ecotoxicological aspects of cyanobacterial toxins - microcystins


Student: Pavel Babica

Školitel: Prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.

Rok: 2006

Obor: Chemie životního prostředí


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí