RECETOX EDUCATION | Ekotoxikologické hodnocení speciálních typů odpadních vod: standardní metody a specifické efektyRECETOX EDUCATION | Ekotoxikologické hodnocení speciálních typů odpadních vod: standardní metody a specifické efekty

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Toxicita xenobiotik zprostředkovaná přes jaderné receptory


Nuclear receptor mediated-toxicity of xenobiotics


Student: Iva Sovadinová

Školitel: Doc. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.

Rok: 2006

Obor: Chemie životního prostředí


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí