RECETOX EDUCATION | Bioremediační technologie pro odstranění toxických látek z vodného prostředíRECETOX EDUCATION | Bioremediační technologie pro odstranění toxických látek z vodného prostředí

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Experimentální modely chronické ekotoxicity s vodními bezobratlými


Experimental models of chronic ecotoxicity with aquatic invertebrates


Student: Marie Smutná

Školitel: Prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.

Rok: 2007

Obor: Chemie životního prostředí


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí