RECETOX EDUCATION | Využití techniky mikroextrakce tuhou fází (SPME) pro analytickou extrakci perzistentních organických polutantůRECETOX EDUCATION | Využití techniky mikroextrakce tuhou fází (SPME) pro analytickou extrakci perzistentních organických polutantů

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Experimentální studium enviromentálních procesů


Experimental study of environmental processes


Student: Petra Růžičková

Školitel: Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.

Rok: 2007

Obor: Chemie životního prostředí


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí