RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Organochlórové perzistentné polutanty v životnom prostredí, potravinách a ľudskej popoulácii


Organochlorinated persistent pollutants in the environment, food and human population


Student: Kamil Čonka

Školitel: Ing. Anton Kočan, CSc.

Rok: 2014

Obor: Chemie životního prostředí


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí