RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Vývoj analytických metod pro studium azaarenů a azaaronů v enviromentálních maticích


Development of Analytical Methods for Study of Azaarenes and Azaarones in Environmental Matrices


Student: Jan Brulík

Školitel: Doc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc.

Rok: 2016

Obor: Chemie životního prostředí


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí