RECETOX EDUCATION | Metody analytické extrakce POPs z pevných matricRECETOX EDUCATION | Metody analytické extrakce POPs z pevných matric

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Transport vybraných polutantů přes mezifázové rozhraní vzduch-voda


Transport of selected pollutants across air-water interface


Student: Kamil Motyka

Školitel: Ing. Zbyněk Večeřa, CSc.

Rok: 2007

Obor: Chemie životního prostředí


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí