RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Přestup polutantů z půdy do bioty ve vztahu k rizikům pro terestrický ekosystém a zdraví lidí

Student: Markéta Svobodová

Školitel: Doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.

Rok: 2013

Obor: Ekotoxikologie


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí