RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Hodnocení genotoxicity chemických látek u dermální, inhalační a dietární expozice


Genotoxicity assessment of chemical compounds in dermal, inhalation and dietary exposure


Student: Anežka Nečasová Sharma

Školitel: RNDr. Pavel Čupr, Ph.D.

Rok: 2017

Obor: Ekotoxikologie


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí