RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Modern mammalian in vitro models for research of cyanobacterial toxicity


Modern mammalian in vitro models for research of cyanobacterial toxicity


Student: Amrita Basu

Školitel: RNDr. Pavel Babica, Ph.D.

Rok: 2012

Obor: Ekotoxikologie


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí