RECETOX EDUCATION | Studium fyzikálních a chemických dějů (sorpce, migrace, těkání, fotochemické transformace) na rozhraní tuhá matrice (půda, sníh, vegetace) - atmosféraRECETOX EDUCATION | Studium fyzikálních a chemických dějů (sorpce, migrace, těkání, fotochemické transformace) na rozhraní tuhá matrice (půda, sníh, vegetace) - atmosféra

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Vývoj analytických metod pro výzkum biologicky aktivních látek. Nové metody pro chirální analýzu aminokyselin


The development of analytical methods for the study of biologically active compounds. New methods fo


Student: Helena Zahradníčková

Školitel: Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.

Rok: 2007

Obor: Chemie životního prostředí


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí