RECETOX EDUCATION | Biodiverzita a její využití v hodnocení ekologických rizikRECETOX EDUCATION | Biodiverzita a její využití v hodnocení ekologických rizik

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Hodnocení genotoxického potenciálu a rizik látek vázaných na suspendované částice v ovzduší


Assessment of genotoxic potency and risks of compounds associated with the suspended particulate mat


Student: Michal Škarek

Školitel: Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.

Rok: 2007

Obor: Chemie životního prostředí


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí