RECETOX EDUCATION | Příprava podkladů pro databázi Water Quality ManagementRECETOX EDUCATION | Příprava podkladů pro databázi Water Quality Management

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Studium ekotoxikologických vlastností s využitím screeningových testů genotoxicity


Study of ecortoxicological properties using screening genotoxicity bioassays


Student: Tomáš Bartoš

Školitel: RNDr. Pavel Čupr, Ph.D.

Rok: 2007

Obor: Chemie životního prostředí


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí